دروس پژوهشی نهج البلاغه

مجموعه آشنایی با نهج البلاغه ( جلد 16 )

دروس پژوهشی نهج البلاغه ( جلد اول )

قیمت جلد 1 و 2 این کتاب 30000 تومان می باشد

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : امیر المومنین (ع)

  • موضوع : آشنایی با نهج البلاغه

  • مولف : محمد دشتی (ره)

  • شمارگان : 3000

  • تعداد صفحه : 571

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : وزیری

  • شابک : 2-15-6422-964-978

دروس پژوهشی نهج البلاغه

نمونه متن کتاب دروس پژوهشی نهج البلاغه

 

روش های تحقیق و پروراندن

شناخت معارف و علوم نهج البلاغه ، و درک اهداف اصلی امام (ع) و شناسائی حقیقت های نهفته در کلمات و عبارات این کتاب ارزشمند ، و شناساندن آن ، به روش های تحقیق و بررسی و پروراندن صحیح مطالب ، بستگی کامل دارد ، اگر روش های صحیح تحقیق و شناخت را بدانیم و در رابطه با مفاهیم و مباحث نهج البلاغه بکار ببندیم از چشمه سار زلال همیشه جاری آن می توانیم بهره مند گردیم در این رابطه باید واقعیت های زیر را مورد مطالعه و ارزیبابی قرار دهیم .

اول – روش های یافتن

دوم – کیفیت اماده سازی مباحث

سوم – مراحل تحقیق و بررسی

چهارم – شرائط محققان و پژوهندگان

 

1 – کیفیت آماده سازی مباحث

پس از انتخاب یکی از موضوعات ضروری و مورد نیاز فرد و جامعه و استخراج آن از نهج البلاغه ، با کمک روش های یافتن ، حال باید به آماده سازی بحث مورد نظر بشرح زیر بپردازیم :

 

1 – کتاب شناسی

باید با تلاش و تحقیق دیگر محققان و نویسندگانی که موضوع انتخابی ما را به بخث و بررسی گذاشته اند آشنا گردیم و از ره آورد تحقیقاتی آنان بهره مند شویم .

2 – مصاحبه با متخصصین مضوع انتخابی ، برای بوجود آوردن زمینه های مناسب تحقیق .

3 – کسب اطلاعات عمومی پیرامون موضوع انتخابی .

4 – کشف و استخراج دیگر جوانب بحث مورد نظر با استفاده از :

الف – کتاب معجم و دیگر فهرست نامه ها

ب – دائره المعارف ها

قرآن و مهجم قرآن

کتب روائی و معجم آنها

انواع فیش های نهج البلاغه

5 – مطالعه یک دوره کامل نهج البلاغه جهت تکمیل بحث مورد نظر.

6 - استفاده از ضرب المثل ها برای آموزش روان و آسان .

7 – استفاده از شعر شاعران .

8 – یافتن و خلق طرح های نوین و زیبای آموزشی تا بحث مورد نظر را در قالب ها و شکل های زیبائی به علاقمندان عرضه نمائیم و از نظر آموزشی ، بهترین دست آوردها را داشته باشد .

9 – سازماندهی و تنظیم عناوین مربوط به رشته انتخابی .

10 – جمع بندی و نتیجه گیری های اساسی .

 

2 – مراحل تحقیق

پس از یافتن بحث انتخابی با کمک روش های یافتن از نهج البلاغه ، و آماده سازی بحث با روش های گوناگون آماده سازی پروراندن صحیح مباحث توجه به مراحل تکاملی تحقیق و نتیجه گیری ضروری است تا تلاش مداوم ما به اهداف ارزنده آموزشی نزدیک گردد و به بار بنشیند مانند :

اول – یافتن موضوع انتخابی در نهج البلاغه

دوم – جمع آوری همه سخنان امام (ع) در رابطه با موضوع انتخابی

سوم – استخراج همه جوانب بحث

چهارم – کل نگری برای استخراج اهداف کلی امام (ع) در مباحث نهج البلاغه

پنجم – ارزیابی و مقایسه بحث مورد نظر با دیگر مباحث موجود در نهج البلاغه و علوم و فنون بشری ، برای کشف رابطه های ضروری از قبیل :

الف – ربط دادن

ب – مقایسه کردن

ج – گسترش دادن

د – قاعده ساختن و سپس نتیجه گرفتن

ششم – سوال کردن و پی جوئی علل و عوامل ... ( صفحه 303 )

 

مراحل پیدایش

1 – کتاب شناسی

الف – تهیه کلیه کتب و مقالات تخصصی

ب – شناسائی و فراهم نمودن شروح نهج البلاغه مخصوصا شروحی که بگونه ای موضوعی ، تخصصی به بررسی مباحث نهج البلاغه پرداختند مانند کتاب عظیم و ارزشمند بهج الصباغه ، علامه شوشتری که در پیرامون 74 موضوع مهم عقیدتی ، سیاسی ، اجتماعی با عالیترین شیوه ممکن بحث و بررسی نموده است .

2 – شناسائی اساتید صاحب نظر حوزه و دانشگاه در رابطه با موضوعات تخصصی نهج البلاغه و بکارگیری تلاش مداوم آنها .

3 – اجراء و تحقیق دقیق روش 7 از روش های تحقیق در نهج البلاغه ( فیش تخصصی ) و روش شماره 4 . ( صفحه 343 )

فهرست دروس پژوهشی نهج البلاغه

نمونه فهرست کتاب دروس پژوهشی نهج البلاغه :

 

سخن مجموعه آشنائی با نهج البلاغه

مقدمه آیه الله جعفری (ره)

ضرورت پردازش

 

فصل اول

طرحهای آموزشی نهج البلاغه

اول – نقش طرح و طراحی در شناسائی و آموزش نهج البلاغه

1 – تعریف طرح طراحی

طرح آموزشی خطبه 165

طرح آموزشی خطبه 185

2 – فایده و لزوم طرح ها در شناسائی نهج البلاغه

آزمون

 

دوم – کیفیت شناسائی طرح های آموزشی نهج البلاغه

اول – اقسام مباحث فکری

1 – مباحث عمومی

2 – مباحث تخصصی

دوم – متفاوت بودن سطوح فکری جامعه

سوم – فلسفه بکارگیری طرح ها

3 – مباحث مشکل و مهم نهج البلاغه

چهارم – کیفیت شناسائی طرح های آموزشی از نهج البلاغه

آزمون

 

سوم – انواع طرح های آموزشی

1 – اسم گذاری طرح های آموزشی

2 – چگونگی پیدایش طرح ها

3 – نگاهی به انواع طرح های نهج البلاغه

طرح طبیعت نگری

طرح واقعیت نگری

طرح نظام آفرینش

طرح تفکر سیستمیک

طرح راه تکامل

طرح رابطه نگری

طرح خلقت نگری

طرح تداوم نگری

طرح هدایت نگری

طرح حق گرائی

آزمون

 

شرح تفصیلی طرح های نهج البلاغه

تذکرات ضروری

اول – طرح طبیعت نگری

1 – تعریف

2 – روش امام (ع) در آموزش مفاهیم عقیدتی

3 – طرح طبیعت نگری در نهج البلاغه

طبیعت نگری در خطبه 1

طبیعت نگری در خطبه 91

طبیعت نگری در خطبه 160

طبیعت نگری در خطبه 165

طبیعت نگری در خطبه 185

4 – روش استدلال امام (ع)

آزمون

 

دوم – طرح واقعیت نگری در نهج البلاغه

1 – تعریف طرح

2 – روش استدلال امام (ع)

اول – انتخاب یک پدیده

دوم – استخراج واقعیت های موجود در آن پدیده

سوم – اهداف آموزشی امام علی (ع)

آزمون

 

سوم – طرح خلقت نگری در نهج البلاغه

تعریف

مراحل تکاملی طرح

روش استدلال امام در طرح خلقت نگری

اسامی حیوانات و موجوداتی که در نهج آمد

1 - حیوانات

2 – گل ها و گیاهان

3 – آسمانها و افلاک

4 – معادن و فلزات و جواهرات

5 – زمین و شگفتی های آفرینش آن

آزمون

 

چهارم – طرح بررسی نظام آفرینش

1 – تعریف طرح

2 – مراحل تکاملی طرح

3 – اصول حاکم بر نظام آفرینش

4 – عجز عقول بشری

5 – اثبات مبانی اعتقادی

روش استدلال امام (ع) در رابطه با اصول موجود در نظام آفرینش

آزمون

 

پنجم – طرح کل نگری

1 – تعریف طرح

2 – اهداف آموزشی نهج البلاغه

روش اثبات مبانی اعتقادی

نمونه از خطبه 185

اثبات مبانی اخلاقی

آزمون

 

ششم – طرح راه تکامل

1 – تعریف طرح

اول – اصل وجود راه روشن تکاملی

دوم – کدام راه ؟

سوم – کدام سمت ؟

چهارم – بسوی کدام اهداف تکاملی ؟

پنجم – چگونگی رفتن ؟

ششم – ابزار و وسائل پیمودن راه تکامل

اهداف آموزشی امام (ع)

آزمون

 

هفتم – طرح مصور کردن مباحث فکری

ضرورت بکارگیری ابزار جدید آموزشی

روش های مصور کردن مباحث فکری

روش های مصور کردن مباحث فکری در نهج البلاغه

آزمون

 

هشتم – طرح هدایت نگری

1 – تعریف

2 – اهداف آموزشی امام (ع) از طرح هدایت نگری

نمونه از خطبه 1

نمونه از خطبه 163

آزمون

 

نهم و دهم و یازدهم – طرح بررسی اصل هدفداری

طرح بررسی اصل وحدت و همکاری

طرح بررسی اصل هماهنگی

تعریف طرح های یاد شده

1 – اهداف آموزشی امام (ع)

2 – روش استدلال امام (ع)

آزمون

 

دوازدهم – طرح بررسی نیازمندیهای زندگی اجتماعی

تعریف طرح

روش استدلال امام (ع) در طرح میزان گرائی

1 - اثبات وجود خدا

اهداف آموزشی امام (ع)

2 - اثبات عدالت خدا

3 - اثبات یگانگی خدا

4 – اثبات صفا جمال خداوند

5 – اثبات ابدی بودن خدا

6 – ضرورت نبوت

7 – ضرورت امامت

8 – اثبات ضرورت ارزشهای اخلاقی

آزمون

اقسام کاربرد طرح ها

و ...

نظرات کاربران درباره دروس پژوهشی نهج البلاغه

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد دروس پژوهشی نهج البلاغه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره دروس پژوهشی نهج البلاغه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 300,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 1002 گرم