پر بازدیدترین محصولات
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آیت الکرسی

دعای کارتی آیت الکرسی

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که دعای آیت الکرسی و چهار قل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

آیت الکرسی کارتی

دعای کارتی آیت الکرسی

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که دعای آیت الکرسی و ذکر ایام هفته در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

حرز ابی دجانه

دعای کارتی حرز ابی دجانه

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که حرز ابی دجانه و حرز صغیر ابی دجانه به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

حرز یمانی

دعای کارتی زیارت حرز یمانی

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که زیارت حرز یمانی در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان

دعای کارتی دو برگی دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان و دعای بعد از هر نماز در ماه مبارک رمضان به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 4 صفحه رنگی

تعداد برگ : دو برگ

قطع : نیم جیبی

دعاهای قرآنی

دعای کارتی دو برگی دعاهای قرآنی

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که دعاهای قرآنی به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 4 صفحه رنگی

تعداد برگ : دو برگ

قطع : نیم جیبی

دعای تلقین میت

دعای کارتی دوبرگی تلقین میت

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که تعقیبات نماز ، شامل دعای تلقین میت و دعای کیفیت نماز میت به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 4 صفحه رنگی

تعداد برگ : دو برگ

قطع : نیم جیبی

دعای جوشن صغیر

دعای کارتی پرس شده چهار برگ دعای جوشن صغیر

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی که دعای جوشن صغیر به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 8 صفحه رنگی

تعداد برگ : چهار برگ

قطع : نیم جیبی

دعای جوشن کبیر

دعای کارتی پرس شده چهار برگ جوشن کبیر

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی که دعای جوشن کبیر به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 8 صفحه رنگی

تعداد برگ : چهار برگ

قطع : نیم جیبی

دعای ختم قرآن

دعای کارتی دعای ختم قرآن

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که دعای ختم قرآن و دعای افتتاح قرآن به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی